Meny

Hål i gula fläcken

Sjukdom

Den som drabbas av hål i gula fläcken, makulahål, får ofta en mörk fläck i synfältet, ser krokigt och får svårt att läsa. För att få hålet att läka

Hål i gula fläcken drabbar framför allt äldre personer.

Näthinnan omvandlar ljus till bilder

Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar bilden till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas.

I gula fläcken blir bilden som skarpast

Centralt på näthinnan finns gula fläcken som kallas makula på latin. Det är ett 2–3 millimeter stort område som är extra känsligt för synintryck och där bilden blir som skarpast. Förändringar som sker i gula fläcken kan därför bli särskilt allvarliga.

Därför bildas hål i gula fläcken

Ögat är fyllt med en gelé som kallas glaskropp. När du är ung är gelén fast, men när du blir äldre skrumpnar den och blir mer tunnflytande. Glaskroppen släpper då oftast från näthinnans yta. Om glaskroppen sitter hårt fast i näthinnans centrala delar, i gula fläcken, kan det uppstå ett hål i näthinnan när glaskroppen börjar dra.

Symtom

Du upplever då skadan i näthinnan som en mörk fläck i det centrala synfältet, krokseende och sämre synskärpa. Du kan få svårigheter att läsa och se detaljer med det öga som drabbats. Bilden du ser kan till exempel vara krokig och förvrängd, bokstäver i text kan falla bort och det kan vara svårt att känna igen ansikten.

Undersökning

För att ställa diagnosen hål på näthinnan gör ögonläkaren en synundersökning och undersöker noggrannt ögats näthinna. Vid undersökningen kontrollerar ögonläkaren:

  • ögats synskärpa
  • ögats näthinna för att se om det finns några tecken på hål i gula fläcken

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Synundersökning
Ögonundersökning med mikroskop (biomikroskopi)
OCT (optical coherence tomography)

Behandling

Syftet med behandlingen av hål i gula fläcken är att hålet ska läka. Hur bra synen blir efter operationen beror bland annat på hur länge du har haft hålet.

  • Behandlingen är kirurgisk.

Mer information

Här kan du läsa om
Glaskroppskirurgi (vitrektomi)

Faktagranskad av överläkare Göran Olivestedt

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.