Meny

Grå starr hos barn

Grå starr, eller katarakt, hos barn är ett allvarligt tillstånd som måste behandlas omedelbart för att synen ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

När linsen i ögat är grumlig kallas det grå starr. Grå starr kan drabba båda ögonen eller bara det ena. Grå starr hos barn är ovanligt. När ett barn har grå starr syns en suddig bild på näthinnan istället för en tydlig fokuserad bild. Hur suddig bilden är beror på hur tät linsgrumlingen är.

Orsaker till grå starr

Grå starr kan vara medfödd eller komma senare. Den kan vara ärftlig, uppstå efter ögonskador, bero på strålbehandling eller uppstå på grund av medicinsk behandling, till exempel kortisonbehandling. I många fall hittar vi ingen förklaring. Ofta upptäcks grå starr hos barn tidigt genom att barnläkaren på BB eller BVC lyser i pupillerna. Ibland kan föräldrarna själva se att det finns grumlingar i barnets pupill.

Behandling

Lätta linsgrumlingar behöver inte behandlas. Täta linsgrumlingar måste opereras så snart som möjligt för att stimulera synutvecklingen med en tydlig bild på näthinnan. Vi ersätter den grumliga linsen med en kontaktlins utanpå ögat en inopererad plastlins som under en period också behöver en kontaktlins som komplement. Under operationen är barnet nedsövt och ni får åka hem samma dag eller dagen därpå.

Efter en operation går barnet i början på täta besök, minst varje månad, på barnögon- och skelningsmottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus. Där kontrollerar vi synen och styrkan på kontaktlinsen eller glasögonen. Ibland behandlas barnet med lapp för att träna synen. Vi kontrollerar även att det opererade ögat inte har drabbats av några komplikationer, till exempel efterstarr eller glaukom. Så småningom glesas kontrollerna ut.

På S:t Eriks Ögonsjukhus forskar vi kring grå starr för att vi och andra som arbetar med grå starr ska bli bättre både på att behandla sjukdomen och på att utvärdera vår behandling.

Faktagranskad av överläkare Christina Persson

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.