Meny

Sjukdom

Glaukom, som tidigare kallades för grön starr, är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och långsamt påverkar synfältet. Sjukdomen kan komma plötsligt eller smygande. Båda formerna är allvarliga och kräver snabb vård för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

Glaukom är en vanlig sjukdom som framför allt drabbar äldre personer, diagnosen är sällsynt hos personer som är under 50 år.

Fakta om glaukom

  • 100 000 människor har glaukom i Sverige
  • Lika många är odiagnosticerade
  • Förändrat ögontryck är orsaken

Vid glaukom är trycket i ögat för högt vilket orsakar en långsam förlust av synnervstrådar och du får skador på synnerven. Det leder till en långsam synfältsinskränkning och det bildas svarta fläckar i synfältet där du inte ser. Sjukdomen har vanligtvis ett smygande förlopp men du kan ofta ändå behålla en ganska god syn i många år.

Trycket i ögat

Ögontrycket är väsentligt för ögats funktion. Det är balansen mellan inflödet och avflödet av kammarvattnet som bestämmer ögats tryck.

Normal syn.Skador på synnerven.

Kammarvattnet är en genomskinlig vätska som ger näring åt och transporterar bort slaggprodukter från ögat. Ögat producerar hela tiden ny kammarvätska. Vätskan rinner ut ur ögat vid kammarvinkeln som kan betraktas som ögats avlopp. Vid glaukom blir det stopp i avloppet och som följd stiger trycket i ögat. Ett ökat ögontryck kan leda till skador på synnerven.

Glaukom kan vara kronisk eller akut men också relatera till andra ögonsjukdomar. De har gemensamt att det är allvarliga ögonsjukdomar som i värsta fall kan leda till blindhet.

Kroniskt glaukom (öppenvinkel-
glaukom)

Vid kroniskt glaukom, så kallad öppenvinkelglaukom, förtvinar synnerven långsamt. I de flesta fall är trycket i ögat för högt. Vanligtvis drabbas ett öga i början. Möjligheten att bevara synförmåga ökar om behandlingen sköts riktigt.

Akut glaukom (trångvinkelglaukom)

Vid akut glaukom, så kallad trångvinkelglaukom, ökar trycket i ögat akut. Oftast drabbas bara ett öga i taget. Sjukdomen är mycket allvarlig och kräver omedelbar behandling hos ögonläkare.

Symtom

Symtomen vid glaukom varierar beroende på vilken form du drabbats av.

Kroniskt glaukom

Kroniskt glaukom har ett smygande förlopp. Det kan gå flera år innan du märker något själv. Detta beror på att besvären är relativt symtomfria vid sjukdomens tidiga skede eftersom synen först försämras i det perifera seendet och synfältsbortfallet delvis kan kompenseras av det relativt friska ögat. Vid mer långt gången sjukdom har redan delar av synfältet fallit bort och synen är tydligt försämrad.

Akut glaukom

Akut glaukom har ett snabbt förlopp. Besvären debuterar med smärta och kraftig synnedsättning i det drabbade ögat. Du får ofta huvudvärk och mår illa. Ett annat exempel på symtom är att du kan se färgade ringar runt ljuspunkter. Denna typ av glaukom är ovanlig här i Norden.

Förebyggande åtgärder

Om du har glaukom i släkten är det viktigt att du får dina ögon undersökta hos en ögonläkare när du närmar dig riskåldern. Riskåldern är ungefär 50 år eller den ålder då din anhörige fick sin diagnos.

Forskning och framtid

Glaukom är en komplicerad sjukdom och dess orsak är fortfarande oklar. Eftersom sjukdomen drabbar mest äldre och människor lever allt längre förväntar vi oss att vi får flera glaukompatienter i framtiden. Intensiv forskning pågår för att bekämpa sjukdomen och vi på S:t Eriks Ögonsjukhus har flera forskningsprojekt inom detta område. Vi vill, genom vår kliniska verksamhet och forskning, hjälpa våra glaukompatienter att bibehålla synen.

Undersökning

Vid en undersökning av kroniskt glaukom kontrolleras:

  • trycket i ögat. Det görs med en tryckmätare som ser ut som en penna eller med en tryckmätare som är kopplad till ett ögonmikroskop.
  • synfältet och ögonbotten för att se om synnerven har skadats.

Är det fråga om akut glaukom ser läkaren att ögat är kraftigt rött och att hornhinnan är svullen. Läkaren mäter också trycket i ögat.

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Synfältsundersökning
Tryckmätning

Behandling

All behandling vid glaukom strävar efter att minska trycket i ögat, i första hand med ögondroppar. Utvecklingen av skador kan då bromsas.

Behandlingen kan vara av tre olika slag:

  • Medicinsk behandling
  • Laserkirurgisk behandling
  • Kirurgisk behandling

Vilken behandlingsform som sätts in bestämmer läkaren efter noggrann undersökning.

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Behandling med ögondroppar
Laserbehandling vid glaukom med öppen kammarvinkel
Laserbehandling vid akut glaukom
Trycksänkande operation vid glaukom

Faktagranskad av överläkare Enping Chen

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.