Meny

Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

Sjukdom

Åldersförändringar i gula fläcken är en ögonsjukdom som drabbar gula fläcken, det område mitt i ögats näthinna där du ser som skarpast, och långsamt påverkar det centrala seendet. Sjukdomen kan komma smygande eller plötsligt. Båda formerna påverkar synen i olika omfattning men inga åldersförändringar leder till blindhet.

Gula fläcken kallas det område mitt i ögats näthinna där du ser som skarpast. När du blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket kan leda till att det kan bli svårt att läsa, skriva och se skarpt på nära håll.

Åldersförändringar i gula fläcken är en sjukdom som drabbar nära 20 procent av alla personer mellan 65 och 75 års ålder. För personer över 75 år ökar risken till 30 procent. Ett fåtal personer får åldersförändringar i gula fläcken redan i medelåldern.

Gula fläcken

Ögats insida är klädd med en tunn hinna som kallas för näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som en slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar därefter bilden till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas. En ögonbotten utan förändringar. Gula fläcken är inringad.Centralt på näthinnan finns ett 2–3 millimeter stort område som kallas för den gula fläcken eller makula på latin. Det är ett extra känsligt område där bilden blir som skarpast, och därför är sjukliga förändringar som inträffar här särskilt allvarliga.

Det finns två olika sorters former av åldersförändringar i gula fläcken – en torr och en våt.

Torra förändringarEn ögonbotten med torra förändringar.

Den torra formen är vanligast och utgör 80 procent av fallen. De torra förändringarna kommer långsamt och bryter gradvis ner syncellerna i gula fläcken som till slut inte kan förmedla några synintryck alls.

Våta förändringarEn ögonbotten med våta förändringar.

Den våta formen är betydligt ovanligare och kan dyka upp från en dag till en annan. Vid våta förändringar bildas det nya blodkärl bakom näthinnan som läcker blod och vätska in under den gula fläcken. Detta skadar gula fläcken och gör att syncellernas funktion försämras.

Symtom

Symtomen vid åldersförändringar i gula fläcken varierar beroende på vilken form du drabbas av.

Torra förändringar

Torra förändringar har ett smygande förlopp. De första symtomen är långsamt försämrad synskärpa. I mitten av synfältet kan små fläckar uppträda eller så kan du uppleva att bokstäver eller delar av bokstäver faller bort. En del personer får svårare att känna igen ansikten på håll eller tycker att allt ser grått och suddigt ut. De som endast fått makuladegeneration i ett öga har ibland svårt med att bedöma avstånd.

Våta förändringar

Våta förändringar har vanligen ett snabbt förlopp. Det vanligaste symtomet är att raka linjer ser krokiga ut och ansikten kan se förvrängda ut. Så småningom kan synen i mitten av synfältet gå förlorad och du ser en suddig mörk fläck i det centrala seendet.

Förebyggande åtgärder

Internationella studier har visat att genom att äta mycket frukt och grönt samt undvika att röka kan risken för att få sjukdomen minska.

Forskning och framtid

Forskningen om åldersförändring i gula fläcken är sedan flera år mycket intensiv. Nya mediciner blir prövade i kliniska studier i förhoppningen om att de kan bli effektiva läkemedel. Framför allt försöker forskarna hitta injektionsläkemedel med längre effekt på den våta varianten av sjukdomen, för att ögat inte ska behöva behandling så ofta. Det pågår också försök med injektioner som förhoppningsvis kan ha en bromsande effekt även på avancerade torra åldersförändringar. S:t Eriks Ögonsjukhus deltar aktivt i flera av dessa studier.

Undersökning

Vid en undersökning på en patient med misstänkta åldersförändringar i gula fläcken kontrollerar vi

  • synskärpan
  • blodkärlen i näthinnan och gula fläcken
  • cirkulationen i näthinnan och gula fläcken

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Synfältsundersökning
Ögonundersökning i mikroskop (biomikroskopi)
Kontrastfotografering (fluoresceinangiografi)
OCT (optical coherence tomography)

Behandling

Det finns ännu ingen effektiv behandling av torra åldersförändringar i gula fläcken. Däremot kan tidig upptäckt i samband med ändrade kostvanor (mer vitaminer och mineraler) göra att sjukdomen stannar av.

Våta förändringar kan behandlas med olika metoder beroende på vilken typ av åldersförändring som föreligger. Gemensamt för de olika behandlingsmetoderna är att de kan bromsa sjukdomsförloppet och stabilisera synskärpan. Är förändringarna för stora eller för gamla kan de däremot inte behandlas.

Behandlingen kan vara av olika slag:

  • Medicinsk behandling
  • Fotodynamisk terapi

Vilken behandlingsform som sätts in beror på vilken typ av förändringar som föreligger.

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Injektioner med kärlhämmande läkemedel

Faktagranskad av överläkare Urban Amrén

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.