Meny

Personuppgiftshantering i internationell studie

Publicerat den 30 augusti 2018

Medier har ifrågasatt S:t Eriks Ögonsjukhus hantering av personuppgifter och etiska tillstånd i samband med en internationell studie.

S:t Eriks Ögonsjukhus deltar i en pilotstudie som gör internationella jämförelser av resultat efter behandling av grå starr (katarakt). S:t Erik har levererat uppgifter från 500 kataraktoperationer till Svenska kataraktregistret. Därifrån har avidentifierad data förts över till projektet för bearbetning. Uppgifterna går inte att härleda till en enskild person.

Stockholms läns landsting tillsätter nu en oberoende juridisk utredning för att belysa om S:t Erik har lämnat ut patientuppgifter på ett korrekt sätt och om sjukhuset haft de tillstånd som krävs.

- Vi välkomnar en granskning av ärendet. Vi är mycket måna om att göra rätt. Skulle det visa sig att vi gjort en felaktig bedömning i något avseende vad gäller den här studien är det en viktig lärdom, säger Anders Boman.

Bakgrund

Inom svensk hälso- och sjukvård finns flera så kallade kvalitetsregister som används för att utvärdera och förbättra kvaliteten i vården. S:t Erik levererar regelbundet data till exempelvis det nationella Svenska kataraktregistret. Patienten måste ge sitt samtycke för att vårdgivare ska få registrera olika typer av data, bland annat personuppgifter och medicinska resultat. Svenska kataraktregistret har de tillstånd som behövs för att registrera data.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.