Meny

Donationsveckan 2017 – Rekordmånga hornhinne- transplantationer på S:t Erik

Publicerat den 08 oktober 2017

Tack vare en bättre tillgång på donerade hornhinnor kunde hornhinnekirurgerna vid S:t Eriks Ögonsjukhus utföra rekordmånga transplantationer, 234 stycken, under 2016.

Bild på öga- Utan donationsinitiativet som inneburit en bättre organisation för vävnadsdonation hade detta inte varit möjligt. Men fortfarande krävs en trettioprocentig ökning av antalet donationer för att möta behovet, menar hornhinnekirurg Branka Samolov vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Alla hornhinnetransplantationer som görs på S:t Eriks Ögonsjukhus rapporteras till Svenska hornhinneregistret.

- Vi är stolta över att så många som 70 procent av våra transplanterade patienter får en synskärpa som krävs för körkort, eller bättre, oaktat om de har ytterligare synnedsättande sjukdomar, säger Branka Samolov.

Fakta Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år är Donationsveckan förlagd till den 9–15 oktober. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Du kan registrera din donationsvilja via Donationsregistret.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.