Meny

Kvalitet på sjukhuset

På S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver vi ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det gör vi för att vi tycker det är viktigt att ge en bra vård och för att du som patient ska känna dig trygg med oss. Det finns också en lag som styr vårt patientsäkerhetsarbete

Du som patient ska känna dig trygg hos oss på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Kvalitet, patientsäkerhet och resultatdriven utveckling är prioriterade frågor för oss. Vi granskar ständigt vår verksamhet med kritiska ögon, omprövar rutiner och förbättrar processer för att skapa en ännu mer effektiv och kvalitetsinriktad verksamhet.

Alla medarbetare deltar

För att hålla kvalitetsarbetet levande har vi ett kvalitetsråd med samordnare och representanter från alla yrkesgrupper och enheter. Alla medarbetare deltar i kvalitetsarbetet och vi har tydliga mål som vi följer upp och redovisar.

Tryggare vård

Vårt systematiska och förebyggande patientsäkerhetsarbete är ett viktigt verktyg för att göra vården tryggare. Att involvera patienterna och lyssna på deras erfarenheter, genom bland annat enkäter och brukarråd, bidrar också till att förbättra vår verksamhet.

Uppföljning av resultat

Vi båda ansvarar för och deltar i flera nationella och internationella kvalitetsregister. Det ger oss möjlighet att utvärdera våra resultat och jämföra oss med andra.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen ska göra vården säkrare och det ska vara enkelt för patienter att anmäla eventuella felbehandlingar. Vårdgivare, som S:t Eriks Ögonsjukhus, ska arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Lagen ger oss som vårdgivare en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskador.

Faktagranskad av överläkare Leif Tallstedt

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.