Meny

Akademisk titel och tjänstetitel

På S:t Eriks Ögonsjukhus kan du möta läkare och sjuksköterskor med olika titlar. Ibland har de två titlar, där den ena markerar en akademisk examen medan den andra markerar var i den akademiska karriären eller i yrkeskarriären de befinner sig. En del gör karriär inom båda.

Den akademiska karriären

Akademisk examen

Medicine doktor

En medicine doktor har disputerat inom medicinsk vetenskap och tagit en medicinsk doktorsexamen. Utbildningen innebär vanligen fyra års heltidsstudier. Den som avlägger examen ska:

  • genomfört forskarutbildningskurser motsvarande en termins heltidsstudier.
  • ha blivit publicerad minst fyra gånger i internationella tidskrifter.

Akademisk tjänstetitel (anställningsform)

Doktorand

En doktorand är en student som genomgår en forskarutbildning. Under sin forskarutbildning kan doktoranden vara anställd av universitet eller av sjukhuset och kan samtidigt arbeta som läkare, sköterska eller ortoptist. Den som blir antagen ska ha tagit en magisterexamen.

Adjunkt

En adjunkt är en lärare vid universitetet. Tjänsten kan vara kombinerad med en tjänst inom till exempel sjukvården genom en så kallad kombinationsanställning. En adjunkt har i allmänhet mycket lång arbetslivserfarenhet inom det ämne som den ska undervisa i, men har inte tagit en doktorsexamen.

Lektor

En lektor är en lärare vid ett universitet. Tjänsten kan vara kombinerad med en tjänst inom sjukvården genom en så kallad kombinationsanställning. En lektor har alltid tagit en doktorsexamen.

Adjungerad lektor

En adjungerad lektor är lärare vid ett universitet men är anställd av en annan arbetsgivare än universitetet. En adjungerad lektor arbetar deltid på universitetet, vanligen tjugo procent, under en tidsbegränsad period. Samma krav gäller för en adjungerad lektor som för en lektor.

Professor

En professor är den högsta akademiska anställningen vid universitetet och kan vara kombinerad med ett uppdrag inom sjukvården genom en så kallad kombinationsanställning. En professor är ansvarig för forskning och utbildning inom sitt ämne och ska företräda sitt ämne internt och externt. En professor ska:

  • vara nationellt ledande inom sitt område.
  • vara internationellt erkänd för sin forskning.
  • ha stor kompetens inom undervisning.

Adjungerad professor

En adjungerad professor är lärare vid ett universitet men är anställd av en annan arbetsgivare än universitetet. En adjungerad professor arbetar deltid på universitetet under en tidsbegränsad period. Samma krav gäller för en adjungerad professor som för en professor.

Akademisk titel

Docent

En docent är en akademisk titel som markerar en vetenskaplig kompetens. Docenttiteln motsvarar ungefär fyra års heltidsforskning efter doktorsexamen. Den som blir antagen ska:

  • avsevärt ha breddat och fördjupat sin forskning.
  • visat på självständighet inom sin forskning.
  • ha stor kompetens inom undervisning.

I yrkeskarriären

Akademisk examen

Läkare

En läkare har genomgått läkarutbildningen vid något universitet. Utbildningen innebär fem och ett halvt års studier och leder till en läkarexamen. Efter läkarexamen gör läkaren sin allmäntjänstgöring (AT) som är en tidsbegränsad anställning under cirka 18 månader. Efter genomförd tjänstgöring och godkänt AT-prov kan läkaren söka läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Sjuksköterska

En sjuksköterska har genomgått sjuksköterskeutbildningen vid något universitet. Utbildningen innebär tre års heltidsstudier och leder till en sjuksköterskeexamen.

Specialistsjuksköterska

En specialistsjuksköterska är en sjuksköterska som har vidareutbildat sig inom ett specialistområde. Utbildningen innebär ett till ett och ett halvt års heltidsstudier.

Ögonsjuksköterska

En ögonsjuksköterska är en sjuksköterska som har specialiserat sig inom ögonsjukvård och utför självständigt mätningar och olika undersökningar av ögat.

Operationssjuksköterska

En operationssjuksköterska är en sjuksköterska som har specialiserat sig i omvårdnad för patienter före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning.

Ortoptist

En ortoptist är en ögonsjuksköterska som har specialiserat sig i att undersöka, diagnosticera och behandla syn- och samsynsproblem hos främst barn, men också hos vuxna.

Tjänstetitel inom vården

ST-läkare

En ST-läkare är en läkare under specialisttjänstgöring. ST är en förkortning för specialisttjänstgöring och innebär fem års tjänstgöring inom ett specialistområde. Under tjänstgöringen läser ST-läkaren också ett antal kurser. Som ST-läkare på S:t Eriks Ögonsjukhus blir du anställd av sjukhuset. Efter genomförd specialisttjänstgöring kan läkaren söka om specialistbevis hos Socialstyrelsen.

Specialistläkare

En specialistläkare är en läkare som har gjort klart sin specialisttjänstgöring.

Ögonläkare (oftalmolog)

En ögonläkare är en läkare som har specialiserat sig på medicinsk och kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet.

Biträdande överläkare (böl)

En biträdande överläkare är en specialistläkare med minst fyra års tjänstgöring efter fullgjord specialisttjänstgöring.

Överläkare (öl)

En överläkare är en specialistläkare med minst fem års tjänstgöring efter fullgjord specialisttjänstgöring. Dessutom ska ytterligare några krav vara uppfyllda.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.