Meny

Ögonläkare

En ögonläkare är en läkare som specialiserat sig på ögat och undersöker och behandlar sjukdomar i ögat samt utför operationer i och runt ögat.

Ögat är litet, men ögonspecialiteten är omfattande och mångfacetterad. Den tekniska utvecklingen har inneburit att specialiteten har genomgått en snabb förändring och vi kan idag behandla många fler ögonsjukdomar. Möjligheterna att ställa rätt diagnos har också förbättrats tack vare bättre apparatur för undersökning.

Vad är en ögonläkare?

En ögonläkare har specialiserat sig på medicinsk och kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet. De undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar och hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom.

Läran om ögats sjukdomar kallas oftalmologi, och en ögonläkare benämns också oftalmolog.

Vad gör en ögonläkare?

En ögonläkare ställer diagnos på och behandlar sjukdomar i ögat och i ögonlocken. De kan också bestämma brytningsfel och hjälpa till med glasutprovning även om det vanligen utförs av optiker idag.

En av våra ögonläkare

Många ögonläkare utför också operationer, vilket inkluderar laserbehandling för synkorrigering och kirurgiska ingrepp i samband med ögonskador. Eftersom tekniken är så avancerad är det inte möjligt för alla ögonläkare att behärska alla typer av operationer. Därför är vissa ögonläkaren sub-specialiserade, det vill säga specialiserade på ett visst område av ögat. Alla ögonläkare kan hantera vanliga ögonproblem.

Bedriver alla ögonläkare forskning?

Vissa ögonläkare bedriver forskning, framförallt de som arbetar på universitetskliniker. En annan viktig del i en ögonläkares vardag är undervisning av läkare under utbildning och andra yrkeskategorier som till exempel ögonsjuksköterskor, ortoptister och optiker.

Hur blir jag ögonläkare?

En ögonläkare har i grunden en läkarutbildning om minst 330 högskolepoäng eller motsvarande. Därefter följer 18-24 månader AT-tjänstgöring som söks vid något sjukhus. Efter AT-tjänstgöringen, och godkänd legitimering, krävs en specialistutbildning för ögonläkare vilket innebär handledd tjänstgöring på en ögonklinik under fem år.

Läs mer om specialistutbildning för ögonläkare.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.

Relaterade länkar