Meny

Om S:t Eriks Ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus är unikt i Sverige som det enda sjukhuset inriktat på ett enda organ, ögat. Här erbjuder vi högspecialiserad och akut ögonsjukvård, forskning och utbildning.

S:t Eriks Ögonsjukhus finns i Stockholm på Kungsholmen och som en filial på Danderyds sjukhus. Vi har också en omfattande konsultverksamhet samt ett mobilt team som utför ögonbottenfotografering på vårdcentraler runt om i länet.

Snabbfakta 2017

  • Nära 200 000 besök varav 29 000 akuta besök
  • 1 700 vårdtillfällen i slutenvård
  • Cirka 10 000 operationer
  • 13 000 intravitreala injektioner
  • Cirka 20 000 ögonbottenfotograferingar
  • Omsättning 614 miljoner kronor

Utbildning
Vi är ett av Europas största och mest kompletta utbildningsorgan inom ögon- och synområdet. Våra experter undervisar och utbildar framtidens ögonspecialister och vårdpersonal inom ögonområdet.

Forskning
Tillsammans med Karolinska Institutet är vi ett nationellt och internationellt kompetenscentrum för forskning om ögonsjukdomar och behandlingar. Våra resultat har bidragit till nya behandlingsmetoder och har påverkat hur ögonsjukvården bedrivs idag.

Vision och värderingar

Vision

S:t Erik är en del av Stockholms läns landsting. Vi bidrar till landstingets gemensamma vision "En attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut" genom att verka för att nå vårt långsiktiga mål att vara ett av världens ledande ögonsjukhus.

Värderingar

  • Öppenhet
  • Kompetens
  • Pålitlighet
  • Samverkan

Fotnot:
S:t Eriks Ögonsjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Stockholm läns landsting.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.