Meny

Synpunkter på vården

Det finns flera sätt för dig att framföra dina synpunkter på hur vi utför vård och bemöter dig som patient.

En medarbetare tittar på en patients ögon på en datorskärm.

I första hand ska du vända dig till den mottagning där du togs om hand. Har du synpunkter eller förslag på förbättringar kommer personalen att se till att dessa rapporteras och bidrar till förbättringar i till exempel rutiner eller information.

Patientvägledaren vid sjukhuset är också en person du kan vända dig till. Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du kontaktar patientvägledaren via telefon.

Kontaktuppgifter till patientvägledaren på S:t Eriks Ögonsjukhus:
Telefon: 08-672 30 72

Opartiska instanser fristående från sjukvården

Patientnämnden

Om det känns svårt att framföra dina synpunkter till personalen eller om du har frågor du vill ställa till någon utomstående, kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som är fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens uppgift är att kostnadsfritt hjälpa patienter och anhöriga och att stärka deras ställning i vården när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. Den förmedlar också kontakt med rätt myndighet eller instans om du vill driva ditt ärende vidare. Patientnämndens ledamöter och personal har tystnadsplikt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du anser att något fel begåtts i den medicinska delen av behandlingen, till exempel vid en operation eller när diagnosen ställdes, kan du anmäla detta till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du anser att du har råkat ut för skada i samband med vård eller behandling ska du anmäla det till patientförsäkringen. Försäkringen gäller för den som blivit skadad under eller i samband med en behandling eller undersökning inom den hälso- och sjukvård som landstinget svarar för. Du måste anmäla en skada till Personskaderegleringen inom tre år efter det att du fick kännedom om skadan, men aldrig senare än tio år från den dag då skadan orsakades.

Mer information

Information om dina rättigheter som patient finns på 1177 Vårdguiden.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.