Meny

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på den vård du fått av oss? Då tar vi gärna emot dessa, med din hjälp kan vi bli bättre!

En medarbetare tittar på en patients ögon på en datorskärm.

När du eller närstående har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand kontakta den mottagning som tagit hand om dig. Personalen kommer att rapportera dina synpunkter så att de kan bidra till förbättringar i till exempel rutiner eller information.

Vår patientvägledare

Du kan också vända dig till vår patientvägledare för råd och hjälp. Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du når vår patientvägledare genom att lämna ett meddelande på telefonsvar.

Telefon: 08-672 30 72

Opartiska instanser fristående från sjukvården

Patientnämnden

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en del av landstinget men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienter inom hälso- och sjukvården. Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård kan du anmäla din skada till patientförsäkringen Löf.

Mer information

Information om dina rättigheter som patient finns på 1177 Vårdguiden.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.