Meny

Dina rättigheter

Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot. Här kan du läsa om några av de rättigheter som du har i vården.

Våra kompetenta medarbetare tar väl hand om dig när du besöker oss.

Patientlagen

I patientlagen står det att du ska få information om din sjukdom och om vilka behandlingar som finns. Då kan du vara med och bestämma om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver.

Lagen innebär bland annat att du kan söka öppen specialiserad vård i hela landet. Öppen specialistvård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Sök på våra mottagningar om du vill läsa mer om vilken vård som finns här på S:t Erik.

Du som inte bor i Stockholms län kan behöva en remiss

I Stockholm län finns inget krav på remiss för att kunna söka öppen specialistvård. Men specialistläkaren kan ändå vilja att du först undersökts av en annan ögonspecialist, husläkare eller optiker för att vara säker på att dina besvär kräver ett besök. Det kan också vara nödvändigt att vissa undersökningar är gjorda inför besöket.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting kan du behöva remiss från ditt hemlandsting, om ditt hemlandsting kräver det. Du behöver därför ta reda på remisskraven i ditt hemlandsting.

Vårdgaranti

På S:t Eriks Ögonsjukhus ska väntetider till planerade nybesök, operationer och behandlingar uppfylla vårdgarantin inom Stockholms läns landsting. Det innebär att du som patient ska få kontakt med vården och få den vård du behöver inom rimlig tid.

Vårdgarantin innebär:

  • Du ska få träffa en specialist inom 30 dagar från remissdatum.
  • En behandling ska påbörjas inom 90 dagar från den dag beslut om behandling fattats. Det betyder inte att du alltid kan få en operation på det sjukhus eller av den specialist du själv önskar.
  • Du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda besök eller behandling inom en viss tid.

Vårdgarantin gäller inte om du själv väljer sjukhus eller klinik med längre planeringstid än garantitiden.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare har tystnadsplikt. Vi får inte lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller din privata situation utan att du själv godkänt det. Bara när det behövs för den aktuella vården får uppgift lämnas vidare till exempelvis annan klinik eller sjukhus.

Du kan läsa mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177 Vårdguiden.

Din journal

Journal skrivs för alla patienter. Den innehåller de uppgifter som behövs för att ge dig en god och säker vård. Uppgifterna i din journal skyddas av sekretess.

Sammanhållen journal

Allt fler vårdgivare i länet och i landet använder sig numera av samma journalsystem - så kallad sammanhållen journal. Det innebär att vårdgivare kan dela med sig av information om dig som patient med andra vårdgivare. Vårdgivaren får en mer samlad bild av dina vårdbehov och du slipper återberätta din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

S:t Eriks Ögonsjukhus använder sig av journalsystemet Take Care - vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare.

Se vilka vårdgivare som är anslutna till Take Care och är anslutna till sammanhållen journalföring.

S:t Erik är också anslutet till ett nationellt system som kallas Nationell patientöversikt, där patienternas vårddata i journalen kan delas under vissa förutsättningar.

Spärra din journal

Det är bara vårdpersonal som du har en patientrelation med som får ta del av dina journaluppgifter. Innan en vårdgivare tar del av en annan vårdgivares journaluppgifter måste han eller hon fråga dig om du godkänner detta. Ditt godkännande registreras i din journal.

Om du inte vill att andra vårdgivare ska kunna ta del av vårddokumentation hos en enskild vårdgivare har du rätt att spärra vissa delar av din journal. Du begär en spärrning hos den vårdgivare vars dokumentation om dig inte ska visas för andra vårdgivare. Var noga med att informera dig om vilka konsekvenser en spärrning av vissa uppgifter kan få.

Vem har läst din journal

Varje gång någon ur vårdpersonalen tar del av din journal registreras det med en logg i en logglista. Med hjälp av logglistan kan du i efterhand ta reda på vem som läst din journal, och när detta skedde. Tala med vårdpersonalen på den mottagningar du besökt om du vill ha din logglista.

Läsa din journal

Du har i regel rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Som patient på S:t Eriks Ögonsjukhus kan du läsa din journal via nätet genom en säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. Journalen är tillgänglig för dig som är 16 år eller äldre. Du kan följa din journalinformationen bakåt i tiden till den 1 januari 2016.

Om du vill ha journaluppgifter på annat sätt än via nätet kan du begära att ta del av din journal på den mottagning du vårdats på eller genom e-tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Mer information

Du kan läsa mer om din journal och vad som gäller på 1177 Vårdguiden. Mer information om lagar i sjukvården finns på 1177 Vårdguiden.

Uppgifter om vård och behandling i kvalitetsregister

Vi lämnar uppgifter om vård och behandling till kvalitetsregister för olika sjukdomar och behandlingar. Informationen används för att utvärdera och förbättrar vården. Du har rätt att bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. Läs mer om kvalitetsregister på 1177 Vårdguiden.

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.